Vandaag, woensdag 15 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Europese Zaken, dhr Miltiadis Varvitsiotis ontmoet, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, belast met Europese Zaken, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel in de marge van de Raad Europese Zaken en de Europese Raad.

De ministers bespraken allereerst een aantal onderwerpen die op de agenda van de Europese Raad staan, waaronder de covidsituatie, migratie, energie en perspectieven rond het Europese uitbreidings-, stabilisatie- en associatieproces. Wat dat laatste betreft, werden de conclusies die de Raad gisteravond (14/12) heeft aangenomen, verwelkomd. Sophie Wilmès: “Dat de Raad in staat was interne bezwaren te overstijgen en samen tot conclusies te komen, vergroot de Europese geloofwaardigheid en geeft de juiste boodschap: het uitbreidingsperspectief voor de Westelijke Balkan blijft behouden, maar strikt op basis van merite. Zo is ook het feit dat er 4 nieuwe onderhandelingshoofdstukken konden worden geopend met Servië, een erkenning van de – zij het bescheiden – vooruitgang in de hervormingsagenda met betrekking tot de rechtsstaat.”

Beide ministers hadden het verder ook over de Europese coördinatie rond Covid-19, met name de Omikron-variant en de herschreven Europese reis-aanbevelingen. Sophie Wilmès: “We moeten bijzonder waakzaam zijn voor de Omikron-variant. Daarom is het een goede zaak reizigers uit derde landen – ook als ze gevaccineerd zijn – een negatief testresultaat te laten voorleggen als ze naar België komen. Daarnaast is het belangrijk te coördineren om te vermijden dat het vrije verkeer in de EU belemmerd zou worden.”

Verder hadden de ministers het samen over de evolutie van de energieprijzen en de geopolitieke dimensie van energie, zoals maandag op initiatief van België al werd besproken in de marge van de Raad Buitenlandse Zaken. De vicepremier en haar ambtgenoot bespraken onder meer over marktwerking en gevolgen van marktinterferentie, netwerken en interconnectiviteit, de noodzaak energiebronnen en -leveranciers te diversifiëren en het belang van meer overleg tussen de ministers van Buitenlandse/Europese Zaken en hun collega’s van Energie. Vicepremier Wilmès wees ook op de Belgische expertise in offshore windparken.

De ministers spraken in het licht van de EU Top ook migratie, in het kader van de instrumentalisering van migranten door het regime in Belarus, en hadden het samen over de noodzaak zo gecoördineerd mogelijk op te treden. Tot slot werd ook  en het bredere sanctiebeleid van de Europese Unie belicht.