Op dit moment zit de Kern bijeen met de ministers-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten, in aanwezigheid van de experts van de GEES. De experts hebben verklaard dat de huidige evolutie van de covid-19 epidemie toelaat dat zoals voorzien op 4 mei fase 1A van het Belgische afbouwplan in werking treedt. De experts dringen er ook op aan dat de beschermende maatregelen, de testing en de tracing zo snel mogelijk operationeel zijn. In volledige samenspraak met de ministers-presidenten van de deelstaten zal het Ministerieel Besluit houdende alle maatregelen van deze fase morgen gepubliceerd worden.