KERSTKAARTEN 2020

Wie ontwerpt de kerstkaarten van de Premier ? Ben je nog geen 18 jaar oud en wil je jouw ontwerp op de officiële kerstkaarten van de premier zien staan?


Ursula von der Leyen

Veel succes aan Ursula von der Leyen

Veel succes aan de nieuwe voorzitster Ursula von der Leyen en haar Commissie. De uitdagingen voor Europa zijn niet min: zowel op socio-economisch en op budgettair vlak, als op vlak van veiligheid en klimaat. Ze vereisen energie en vastberadenheid, die deze ploeg de afgelopen maanden ook heeft getoond. Foto ©Sven Hoppe/dpa Lees het artikel op L'Echo


Bezoek van Kersti Kaljulaid, de presidente van Estland

Een bevriend land waarmee we uitstekende relaties onderhouden. Gespreksthema’s waren gelinkt aan de Europese agenda: begroting en de NAVO-top die eraan komt. Ook heel erg geïnteresseerd in het ICT-beleid van Estland. 🇪🇪🇧🇪🇪🇺…


ROYALS KING FEAST 15 NOVEMBER PARLIAMENT

Koningsdag - Toespraak van de Eerste minister

Sire, Mevrouw, Monseigneur, Mijnheer de Kamervoorzitter, Mevrouw de Senaatsvoorzitster, Dames en heren ministers, Dames en heren parlementsleden, Dames en heren, Op 25 oktober jongstleden vierde Prinses Elisabeth haar 18de verjaardag. De sprekers die vóór mij het woord hebben genomen, hebben het belang van deze gebeurtenis voor ons land en het enthousiasme die ze heeft gewekt, correct beschreven. En de sympathie en de affectie die ze van zovele mensen krijgt, getuigen hiervan. Deze tekenen van…


11 november

Aujourd’hui, premier Conseil des Ministres depuis les changements au sein du gouvernement fédéral. Bienvenue à David Clarinval comme Ministre du Budget. Et merci Alexander De Croo pour cette gentille attention ! Photos: © Belga NM