Welkom


Sophie WILMES

Première ministre de Belgique

Eerste minister van België

Premierminister von Belgien

Prime Minister of Belgium

Nieuws


ROYALS KING FEAST 15 NOVEMBER PARLIAMENT

Koningsdag – Toespraak van de Eerste minister

Sire, Mevrouw, Monseigneur, Mijnheer de Kamervoorzitter, Mevrouw de Senaatsvoorzitster, Dames en heren ministers, Dames en heren parlementsleden, Dames en heren, Op 25 oktober jongstleden vierde…

sophie-wilmes-actualités-la-province-crise-belgique

Een land in crisis? Niemand in het buitenland denkt het zo

Onze buitenlandse partners vertrouwen erop dat we oplossingen vinden. Ik was de eerste om te zeggen dat we lopende zaken niet mogen laten aanslepen. De tijd dringt. Een crisis loert om de hoek…

Vredesforum van Parijs

11 november

Aujourd’hui, premier Conseil des Ministres depuis les changements au sein du gouvernement fédéral. Bienvenue à David Clarinval comme Ministre du Budget. Et merci Alexander De Croo pour cette…

sophie-wilmes-actualités-premier-conseil-ministres

Eerste Ministerraad

Vanmorgen eerste Ministerraad sinds de herschikking van de federale regering. Welkom David Clarinval als nieuwe minister van Begroting. En bedankt Alexander De Croo voor de leuke attentie !…

Ik hoop dat dit niet te lang duurt

De Tijd – zaterdag 2 november 2019 – Jasper D”Hoore en Dieter Dujardin De eerste vrouwelijke premier is Sophie Wilmès al, als het even kan, wordt ze ook graag de kortst zittende eerste minister…

Ik had maar één levensplan: moeder worden, niet premier

Het Laatste Nieuws – zaterdag 2 november 2019 – Jan Segers “Een carrièreplan heb ik nooit gehad. Het enige dat ik in mijn leven bewust heb nagestreefd, was moeder worden.” Anderen streven er hun…

sophie-wilmes-actualités-douzièmes-provisoires

De voorlopige twaalfden (nov-dec)

De voorlopige twaalfden (nov-dec) werden goedgekeurd. Een daad van verantwoordelijkheid om de continuïteit van de overheidsdiensten te waarborgen. De federale regering is bereid om haar steun te…

Meer

Ik sta open voor al uw vragen en suggestiesAarzel niet om me een bericht te sturen.

Voornaam*

Naam*

E-mail*

Bericht

Sophie Wilmès

Eerste minister van België


Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

Tél : +32(0)2 501 02 11
Fax: +32 (0)2 512 69 53
Email : sophie.wilmes@premier.fed.be
Fédérale website : www.premier.belgium.be

Kabinet – Communicatiedienst

Steve Detry – woordvoerder
Email : steve.detry@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tél. : +32 (0)2 501 02 11
Fax : +32 (0)2 512 69 52

www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.

16, rue de la Loi - 1000 Bruxelles

© 2018 Sophie Wilmes | Alle rechten voorbehouden