Doctor Erika Vlieghe, head infectious diseases UZA pictured during a press conference regarding a second contamination in Belgium with COVID-19, the new coronavirus, in Brussels, Sunday 01 March 2020. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

De werkgroep voor de ontwikkeling van een Exit Strategy is samengesteld

Afgelopen donderdag, 2 april, heeft premier Sophie Wilmès in de Kamer van…


© BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis

Alleen het gesproken woord telt.   Mijnheer de voorzitter, Beste…


Reactie van de Eerste minister op de open brief van Prof. De Cannière en Prof. Cadière

Heren Professoren, Pr. De Cannière, Pr. Cadière, U die deze boodschap deelde,…


Sluiting van de kappers tot en met 5 april

Tijdens de elektronische vergadering van de ministerraad van vandaag, dinsdag…


Akkoord voor het neerleggen van een wetsvoorstel “bijzondere machten”

Op zaterdag 21 maart is het Kernkabinet bijeengekomen met de voorzitters van 10…


© Sophie Wilmes / Photo : Thomas Daems

Coronavirus: lancering van het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

Inkomensverlies door coronavirus beperken voor werknemers en werkgevers Tijdens…