Begroting

De minister van Begroting wordt vaak beschouwd als de « boelhouder van de staat ». Haar rol is inderdaad om elk jaar de uitgaven te ramen van de verschillende ministeriële departementen en te zorgen voor een goede begrotingsuitvoering van deze uitgaven. Met dit in gedachten, werkt de minister van begroting nauw samen met de federale overheidsdiensten en met openbare instellingen zoals het Federaal Planbureau, het Monitoringcomité, de Nationale Bank van België, de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds, etc. Maar via haar transversale bevoegdheid beschikt de minister van Begroting ook over de politieke macht om voorstellen te lanceren in lijn met het regeerakkoord.

Nationale Loterij

De minister belast met de Nationale Loterij heeft als missie het waarborgen van de twee voornaamste doelstellingen van de Nationale Loterij: het organiseren van verantwoord spel en de herverdeling van de winst. Deze instelling speelt een belangrijke maatschappelijke rol via de toekenning van subsidies, die jaarlijks honderden humanitaire, sociale, sportieve, culturele en wetenschappelijke projecten over het hele land steunen.

Ambtenarenzaken

De minister van Ambtenarenzaken is verantwoordelijk voor een essentieel onderdeel van de Staat: de administratie en haar personeel. Burgers en bedrijven in het land moeten kunnen genieten van efficiënte, moderne, innovatieve en gebruikersgerichte federale openbare diensten. Deze doelstelling wordt bereikt door een doeltreffend en lonend personeelsbeleid (werving, loopbaan, opleiding, statuut), een modernisering en vereenvoudiging van structuren en infrastructuren (budget, aankoop, gebouwen) en investeringen in nieuwe technologieën (digitalisering, transparantie, open data).

Wetenschapsbeleid

Het federaal Wetenschapsbeleid is een essentiële competentie die onze samenleving voorbereid op de grote uitdagingen waaraan België het hoofd zal moeten bieden. In het kader hiervan draagt de minister belast met federaal Wetenschapsbeleid bij aan deze voorbereiding door belangrijke federale onderzoeksprogramma’s te ondersteunen en deel te nemen aan Europese en internationale onderzoeksprogramma’s. Ze is ook verantwoordelijk voor het programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten. Daarnaast speelt ze ook een sleutelrol in de ondersteuning van innovatie en technologisch onderzoek in het kader van de Belgische deelname in de ruimtevaart.

Ze heeft eveneens voogdij over de federale wetenschappelijke instellingen zoals het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

.