Economische diplomatie is een van de hoofdtaken van de FOD Buitenlandse Zaken. De FOD Buitenlandse Zaken wil in het huidige constitutionele kader de Belgische economische belangen in het buitenland behartigen en hierbij rekening houden met de bevoegdheden van de andere institutionele actoren. Om dit doel te bereiken, bieden zich verschillende mogelijkheden aan. De FOD Buitenlandse Zaken verleent met name steun aan de Belgische privésector voor internationale activiteiten. Een belangrijke hefboom voor de verdediging van onze economische belangen in het buitenland zijn de prinselijke economische missies en in ruime mate ook de staats- en ministeriële bezoeken.

België wordt ook in internationale kringen gepromoot als attractieve handelsplaats. De FOD Buitenlandse Zaken wil het economische imago van België in de verf zetten via actieve bijdragen in internationale fora zoals de Europese Unie (EU), de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of het World Economic Forum.