Het regeerakkoord bevat alle grote beleidsacties en maatregelen waarover de vier coalitiepartners het bij de vorming van de regering eens zijn geworden. In het regeerakkoord formuleert de regering het federale beleid dat ze zal voeren. De bedoeling is al de afspraken uit dit regeerakkoord tijdens de legislatuur 2014-2019 uit te voeren.

Lees het regeerakkoord

Eerste minister Charles Michel heeft de regeringsverklaring, die de ministerraad heeft goedgekeurd,  voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelezen.

Lees de regeringsverklaring